SNS

Covid19 kampanja

Piše: Peđa B. Đurović Izborni procesi u svakoj demokratskoj državi podrazumevaju kampanje, i političke utakmice, zasnovane na više ili manje...

IN MEDIAS TRES

PIŠE: Aleksandra Ćurčić Zamislite prostitutku koja će poći sa tipom koji joj peva serenadu umesto sa onim koji joj ponudi...