Marko Marjanović

BUKA JE U MODI

PIŠE: Marko MARJANOVIĆ  Evo druge godine kako gotovo neprekidno protestujemo. Očito je jedan deo građana…

AGONIJA I EKSTAZA

Kako smo dozvolili da nam se ovo sve dogodi? Tako što se ne bavimo politikom? Tako što čekamo novog čoveka? Tako što kao mantru ponavljamo “Šta mogu ja kao pojedinac da učinim”?