KORONIZACIJA 3

Dalji komentar nije potreban... Zar ne? NAPOMENA: U pitanju je montaža koja nema za cilj izvrgavanje ruglu, već isključivo zabavu.

PISMO IZ KARANTINA

PIŠE: Frančeska MELANDRI  PREVOD: Dejan NIKOLIĆ COVER PHOTO by Tedward Quinn on Unsplash "Pišem vam iz Italije, što znači da vam pišem...

NAPREDNA PSIHOZA

PIŠE: Aleksandar BEĆIĆ Hajde, dosta više! Dosta gledanja vesti i konferencija za medije! Prekinite da pratite šta vam o korona...