KORONIZACIJA 2

Ne smemo gubiti duh. U to ime... ŽIVELI (bez a-pćiha)