PIŠE: Aleksandra Ćurčić

Zamislite prostitutku koja će poći sa tipom koji joj peva serenadu umesto sa onim koji joj ponudi novac.

Teško.

Tako je i sa onima koji čekaju u redu da daju potpis SNS u ili idu od vrata do vrata sa spiskovima.

Nisu to jadni i ucenjeni ljudi koje treba osvestiti i prevesti na našu stranu.

Oni su prostitutke koje prodaju svoja tela, svoje umove, tela i umove svoje dece ovoj sekti.

Možemo ih “prevesti na našu stranu” samo ako ih platimo više nego SNS, a to je nemoguće.

U prilog tome, istinita priča iz kampanje u Lučanima:

” Šta mi to dajete, papire? Ne treba meni to, ovi daju pakete i pedeset evra.”

O AUTORU