NINUS NESTOROVIĆ 3X NA DAN

Treba čitati samo režimske novine! Tu sve lepo piše.

Mi se od svega najviše plašimo stvarnosti. Stalno bežimo od nje.

Prva reč koju sam izgovorio u životu bila je “da”. Nažalost, “ne” još uvek nisam naučio da kažem.

Za više aforizama sjajnog autora, posetite njegov blog https://ninusaforizmi.wordpress.com/ ili potražite neku od njegovih knjiga aforizama…

O AUTORU