ALA SE BORIMO PROTIV KORUPCIJE… SVAKA NAM ČAST

Antikorupcijsko telo Saveta Evrope GREKO saopštilo je da je Srbija na zadovoljavajući način sprovela samo dve od 13 preporuka za borbu protiv korupcije, datih još 2015. godine, one o odnosu narodnih poslanika sa lobistima i u vezi sa jačanjem uloge Agencije za sprečavanje korupcije.

GREKO navodi da je samo 10 preporuka delimično sprovedeno, dok preporuka o usvajanju Kodeksa ponašanja za narodne poslanike uopšte nije sprovedena, prenosi RTS.

Na zadovoljavajući način sprovedene su samo preporuke koje se odnose na načine interakcije narodnih poslanika i lobista i trećih strana koje pokušavaju da utiču na parlamentarni proces i jačanje Agencije za sprečavanje korupcije.

Kada se radi o sudijama i tužiocima ustavne reforme koje su još uvek u toku su i dalje prepreka za sprovođenje brojnih preporuka GREKO-a.

“Vrlo smo zabrinuti zbog prilično zaoštrenog ambijenta u kojem se odvijao proces konsultacija o ustavnim amandmanima, s tim što su se razne nevladine organizacije, uključujući Udruženje sudija i Udruženje tužilaca, povukle iz procesa”, navodi se u izveštaju.

Ocenjuje se i da se novim Zakonom o sprečavanju korupcije unapređuju pravila o sukobu interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce i daju odgovarajuće garancije za obezbeđivanje nezavisnosti Agencije za sprečavanje korupcije i za proširenje njenih nadležnosti, čime se dodeljuje cetralna uloga u sprečavanju i rešavanju sukoba interesa.

“Javni službenici i dalje imaju puno diskreciono pravo da ne izveštavaju o delovima svoje imovine; nekoliko kategorija imovine javnih službenika nije javno objavljeno; maksimalni nivo novčanih kazni zbog kršenja zakona i dalje je nizak; propust javnih službenika da izveštavaju o dohotku ili davanje lažnih informacija u vezi s prihodom nije kriminalizovano”, ističe GREKO.

U Prelaznom izveštaju, GREKO je zaključio da sveukupni nivo usklađenosti nije više “globalno nezadovoljavajući”.

GREKO je u izveštaju naveo i da su nadležni organi Srbije uložili napore od usvajanja Prelaznog izveštaja i napominje da se nekoliko preporuka ne može sprovesti u potpunosti zbog aktuelnog stanja u Skupštini koje sprečava donošenje novog Ustava.

Ilustracija: India Today

O AUTORU